EĞİTİM YÖNETİMİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
DREYT616 İLERİ İSTATİSTİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DREYT613 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DREYT617 NİTEL METODOLOJİDE PERSPEKTİFLER VE TASARIM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DREYT606 ÖĞRENEN OKUL 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DREYT609 TOPLUMSAL KALKINMA VE EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
DREYT615 EĞİTİM DENETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DREYT610 EĞİTİM KURUMLARINDA AKREDİTASYON 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DREYT612 EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DREYT608 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8