BİYOTEKNOLOJİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8216010007 AKUATİK BİTKİLERİN BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010019 ANALİTİK KİMYADA ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010016 BAKTERİYEL BİYOFİLMLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010008 BİYOGÜVENLİK VE BİYOTEKNOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010034 BİYOKROMATOGRAFİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010021 BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARINDA MEMBRANLAR 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010049 EPİGENETİK 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010001 GEN TEKNOLOJİSİ VE PROTEİN SENTEZİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010013 GENOM ORGANİZASYONU VE GENOMİKS 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010015 GENOTOKSİSİTE TEST SİSTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010023 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010024 İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KALİTE, GLP, GMP VE VALİDASYON 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010018 İLERİ ANALİTİK KİMYA 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010003 İLERİ SİTOGENETİK UYGULAMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010004 KARYOTİP ANALİZLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010002 KLİNİK BİYOKİMYA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010017 MİKROBİYAL METABOLİZMA 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010020 NANOBİYOTEKNOLOJİK MALZEMELER VE UYGULAMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8216010033 PROTEOM ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8216010048 AKUATİK BİYOTEKNOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010050 ANALİTİK KİMYADA İLAÇ ANALİZ TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010025 BIYOINFORMATIK ANALIZLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010030 BIYOMATERYALLER VE BIYOUYUMLULUK 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010029 BIYOTEKNOLOJIDE ENSTRÜMENTAL ANALIZ VE ANALITIK YÖNTEMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010026 BIYOTEKNOLOJIDE SENSÖRLER VE ELEKTROKIMYASAL ÇALIŞMA TEKNIKLERI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010039 BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI VE MUHAFAZASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010028 ÇEVRE BIYOPROSESLERI VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010027 ELEKTROKIMYASAL YARI İLETKEN POLIMER SENTEZI VE BIYOTEKNOLOJIDE KULLANIM METOTLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010045 ENDOKRİYONOLOJİK BIYOKİMYA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010040 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010042 FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010036 KANSER BİYOKİMYASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010046 KARBONHİDRATLAR VE METABOLİZMASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010038 KROMOZOM BANTLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010037 KROMOZOM TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010032 NANOMATERYALLER VE BIYOTEKNOLOJIK UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010031 NANOTOKSIKOLOJI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010041 YENİ NESİL SEKANSLAMA TEKNOLOJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8