TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8112010077 EKONOMİK KALKINMA VE TURİZM 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8112010120 Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8112010090 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8112010081 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8112010114 Turizm İşletmelerinde Yenilik ve Yaratıcılık 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8112010007 TURİZM SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ANALİZİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8112010034 TURİZMDE BÖLGESEL PLANLAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8112010117 Turizmde Gelişmeler ve Yeni Eğilimler 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8112010032 TURİZMDE ÖZEL TÜKETİCİLER VE ÖZEL TASARIMLAR 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8112010033 TURİZMDE TANITMA POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8112010103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8112010113 HİZMET İŞLETMELERİNDE PAZALAMA YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8112010115 Proje Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8112010109 STRATEJİK YÖNETİM, İLERİ YÖNTEM MUHASEBESİ VE MALİYET ANALİZİ UYGULAMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8112010005 TURİZM ARAŞTIRMALARINDA NİTEL YÖNTEMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8112010101 TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8112010049 TURİZM SEKTÖRÜNDE FİNANSAL ANALİZ VE PLANLAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8112010078 TURİZMİN EKONOMİ-POLİTİĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8112010118 Turizmin Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9