ULUSLARARASI PAZARLAMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8125011004 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8125011003 Dış Ticaret Teorisi ve Politikası 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8125011002 Lojistik Hizmetleri Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8125011001 Lojistik İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8125011005 Lojistik Örgütlerde Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8125011006 Uluslararası Pazarlama 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8125011010 Lojistik ve Dış Ticaret Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8125011009 Tersine Lojistik ve Yeşil Lojistik 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8125011012 Ulaştırma Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8125011011 Uluslararası Finansman 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8125011007 Uluslararası Lojistik 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8125011008 Uluslararası Pazarlarda Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0+0 Zorunlu 3.00 8