RİSK YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8116012003 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8116012014 FİNANSAL YÖNETİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8116012008 Kurumsal Finans 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8116012007 Kurumsal Risk Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8116012015 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8116012012 Beden Dili ve Stres Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8116012009 İleri Finansal Tablolar Analizi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8116012016 İstatistiksel Analiz Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8116012004 İstatistiksel Analiz Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8116012010 Sermaye Piyasası ve Borsa 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8116012013 Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6