KAMU HUKUKU (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8112302003 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8112302002 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8112302017 Ceza Muhakemesi Hukukunda Uygulama Sorunları 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8112302013 Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8112302014 Din Özgürlüğü ve Korunması 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8112302009 Eski Vakıflar Hukuku 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8112302007 Hukukun Temel Kavramları ve İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8112302012 Osmanlı Arazi Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8112302006 Osmanlı Ceza Hukuku 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8112302001 Osmanlıdan Günümüze Uzanan Hukuki Uyuşmazlıklar 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8112302023 Rekabetçi Ekonomi Dinamikleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8112302016 Toplu İş Hukuku 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8112302015 Toprak Hukuku 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8112302022 Türkiye'de Güncel Ekonomik Gelişmeler 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8112302019 ULUSLARARASI HUKUKTA TİCARETE TEKNİK ENGELLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8112302018 İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Korunması 3+0+0 Zorunlu 3.00 6