KURUMSAL YÖNETİM VE LİDERLİK (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8104040001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 5
8104020037 Karşılaştırmalı Siyaset 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
8104040004 Modern Liderlik Teorileri 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
8104040002 Örgüt Kuramları 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
8104040006 Siyasi Partiler ve Liderlik 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
8104040005 Yönetim Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8104040010 Kriz Yönetimi ve Karar Verme 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
8104040012 Kurum İmajı ve Protokol Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
8104040007 Modern Yönetim Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
8104040013 Örgütsel Karar Verme 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
8104040011 Türk Yönetim Yapısı 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
8104020033 YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTE 3+0+0 Seçmeli 3.00 5