BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLBES530 BEDEN EĞİTİMİ VE REKREASYON 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES513 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES514 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA FAİR PLAY 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES529 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES516 ÇOCUK, KADIN VE YAŞLILARDA SPOR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES533 DİNAMİK POSTÜR ANALİZİ (BAŞÜSTÜ SQUAT ANALİZİ) 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES518 FİTNESS EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES512 HERKES İÇİN SPOR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES517 SPOR ANATOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES515 SPOR FİZYOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES508 SPORCULARDA PERFORMANS TESTLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES534 ÜST VÜCUT POSTURAL DİSFONKSİYONLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLBES532 ALT EKSTREMİTE DİSFONKSİYONLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES523 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YETENEK SEÇİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES522 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES536 ERGENLİK VE SPOR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES535 FONKSİYONEL ANATOMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES526 Halter TEMEL EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES527 KİNANTROPOMETRİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES506 KONDİSYON VE ANTRENMAN METOTLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES521 SPOR BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBES531 WELLNESS 3+0+0 Seçmeli 3.00 8