HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8115011009 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8115011023 Göstergebilim 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011030 Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011010 İletişim Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011003 İletişim Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011002 Kurumsal İletişim 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011012 Marka Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011005 Reklam Yazarlığı 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011011 Reklam Yazarlığı 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 8.00 16
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8115011016 İkna Kuramları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011015 Kişilerarası İletişim 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011029 Medya Teorileri ve Siyaset 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011020 Örgüt Kültürü 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011028 PAZARLAMA İLETİŞİMİ 1+1+1 Seçmeli 3.00 8
8115011017 Reklamcılıkta Yaratıcı Strateji 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011022 Reklamın Eleştirel Çözümlemeleri II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8115011021 Siyasal İletişim II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8115011027 TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE DAVRANIŞI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8