İLAHİYAT PR. (İÖ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
HAZIRLIK122 DİL BİLGİSİ 1 8+0+0 Zorunlu 8.00 8
HAZIRLIK126 DİNLEDİĞİNİ ANLAMA 1 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
HAZIRLIK121 SÖZLÜ ANLATIM 1 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
HAZIRLIK120 YAZILI ANLATIM 1 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
HAZIRLIK222 DİL BİLGİSİ 2 8+0+0 Zorunlu 8.00 8
HAZIRLIK226 DİNLEDİĞİNİ ANLAMA 2 2+0+0 Zorunlu 2.00 0
HAZIRLIK227 MÜKALEME II 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
HAZIRLIK224 OKUMA VE ANLAMA 2 8+0+0 Zorunlu 8.00 8
HAZIRLIK221 SÖZLÜ ANLATIM 2 4+0+0 Zorunlu 4.00 0
HAZIRLIK220 YAZILI ANLATIM 2 4+0+0 Zorunlu 4.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
İLH175113 AKADEMİK YAZIM DERSİ 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
İLH175112 ARAPÇA DİNİ METİNLER (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İÖMB17511 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175108 HADİS TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175106 İSLAM İBADET ESASLARI 0+2+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175105 İSLAM İNANÇ ESASLARI 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070170006 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 5
İLH175104 KUR'AN OKUMA VE TECVİD I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175110 OSMANLI TÜRKÇESİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175109 SİYER 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175107 TEFSİR TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175102 TÜRK DİLİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175111 TÜRK DİN MUSİKİSİ (NAZARİYATI) 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
İLH175211 ARAPÇA EDEBİ METİNLER (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İÖMB17521 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
İLH175207 HADİS USULÜ (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175205 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175208 İSLAM TARİHİ I 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
İLH175204 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175206 TEFSİR USULÜ (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175202 TÜRK DİLİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175210 TÜRK İSLAM EDEBİYATI 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175209 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175203 YABANCI DİL II 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
2. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
İLH175302 ARAP BELAGATI I 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175310 DİN EĞİTİMİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175308 DİN PSİKOLOJİSİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175309 DİN SOSYOLOJİSİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175304 HADİS I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175307 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175305 İSLAM HUKUKU I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175306 İSLAM TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175301 KUR'AN OKUMA VE TECVİD III 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175311 MANTIK 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
0070070044 MANTIK 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İÖMB17531 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175303 TEFSİR I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070070039 TEFSİR I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
2. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
İLH175402 ARAP BELAGATI II (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175411 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175410 DİN EĞİTİMİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175407 DİN PSİKOLOJİSİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175408 DİN SOSYOLOJİSİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175404 HADİS II (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175405 İSLAM HUKUKU II (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175409 İSLAM MEDENİYET TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175406 KELAM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175401 KURAN OKUMA VE TECVİD IV (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH175403 TEFSİR II (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
3. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
İLH175508 ARAPÇA KLASİK METİNLER 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175504 FELSEFE TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175507 HADİS III 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175502 İSLAM HUKUKU III 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070170058 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ V 2+2+0 Zorunlu 3.00 5
İLH175501 KUR'AN OKUMA VE TECVİD V 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İÖMB17551 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2+2+0 Zorunlu 3.00 5
0070050334 SAHİH-İ BUHARİ'DEN HADİSLER (SEÇMELİ) (AR) 2+0+0 Seçmeli 2.00 3
İLH175503 SİSTEMATİK KELAM I 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
İLH175505 TASAVVUF I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175506 TEFSİR III 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
3. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
İLH175609 ARAPÇA MODERN METİNLER (AR) 0+2+0 Zorunlu 1.00 2
İÖMB17561 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
İLH175604 FELSEFE TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175601 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VI 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
4. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
İLH175705 DİN FELSEFESİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
0070070121 DİN FELSEFESİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İLH175706 DİNLER TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İLH175707 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İLH175704 İSLAM FELSEFE TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İLH175703 İSLAM HUKUK USULÜ 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İLH175702 İSLAM MEZHEPLER TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH175701 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VII 2+0+0 Zorunlu 1.00 3
İÖMB17571 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2+2+0 Zorunlu 3.00 4
4. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
İLH175801 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VIII (AR) 0+2+0 Zorunlu 1.00 4