İLAHİYAT PR.

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
HAZIRLIK112 DİL BİLGİSİ 1 8+0+0 Zorunlu 8.00 8
HAZIRLIK116 DİNLEDİĞİNİ ANLAMA 1 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
HAZIRLIK117 MÜKALEME 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
HAZIRLIK114 OKUMA VE ANLAMA 1 8+0+0 Zorunlu 8.00 8
HAZIRLIK111 SÖZLÜ ANLATIM 1 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
HAZIRLIK212 DİL BİLGİSİ 2 8+0+0 Zorunlu 8.00 0
HAZIRLIK216 DİNLEDİĞİNİ ANLAMA 2 2+0+0 Zorunlu 2.00 0
HAZIRLIK217 MÜKALEME II 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
HAZIRLIK214 OKUMA VE ANLAMA 2 8+0+0 Zorunlu 8.00 0
HAZIRLIK211 SÖZLÜ ANLATIM 2 4+0+0 Zorunlu 4.00 0
HAZIRLIK210 YAZILI ANLATIM 2 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
İLH174113 AKADEMİK YAZIM DERSİ 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
0070170004 ARAPÇA I 2+2+0 Zorunlu 3.00 5
İÖMB17411 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
0070170005 HZ. MUHAMMED'İN HAYATI 2+2+0 Zorunlu 3.00 5
0070170001 TEMEL DİNİ BİLGİLER I 2+0+0 Zorunlu 2.00 5
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
İLH174211 ARAPÇA EDEBİ METİNLER 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH174201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH174205 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174204 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070040047 MANTIK 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174210 TÜRK İSLAM EDEBİYATI 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH174209 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
2. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0070160016 ARAPÇA III 2+1+0 Zorunlu 2.50 5
İLH174310 DİN EĞİTİMİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
0070170010 DİN PSİKOLOJİSİ 2+2+0 Zorunlu 3.00 3
0070170136 DİN PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ (ALAN: SEÇMELİ) 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
0070160018 FELSEFEYE GİRİŞ 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070160015 HZ. MUHAMMED'İN HADİSLERİ VE ÖĞRETİLERİ 2+2+0 Zorunlu 3.00 4
İLH174306 İSLAM TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070030059 İSLAM TARİHİ III 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070160050 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ III 2+2+0 Zorunlu 3.00 3
İÖMB17431 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
2. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
İLH174402 ARAP BELAGATI II (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH174410 DİN EĞİTİMİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH174407 DİN PSİKOLOJİSİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174408 DİN SOSYOLOJİSİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İÖMB17444 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
İLH174404 HADİS II (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174405 İSLAM HUKUKU II (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174409 İSLAM MEDENİYET TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH174406 KELAM TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174401 KURAN OKUMA VE TECVİD IV (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH174403 TEFSİR II (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
3. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
İLH174508 ARAPÇA KLASİK METİNLER (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174504 FELSEFE TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174507 HADİS III (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İDKAB-SINAV İDKAB. KURAN OKUMA VE BİLGİ B. SİNAV 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İLH174502 İSLAM HUKUKU III (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070160039 KELAM 2+2+0 Zorunlu 3.00 5
0070160078 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ V 2+2+0 Zorunlu 3.00 5
İLH174501 KUR'AN OKUMA VE TECVİD V (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070170059 MEZHEPLER TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İÖMB17451 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2+2+0 Seçmeli 3.00 5
İLH174503 SİSTEMATİK KELAM I 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
İLH174505 TASAVVUF I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174506 TEFSİR III (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
3. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
İLH174609 ARAPÇA MODERN METİNLER (AR) 0+2+0 Zorunlu 1.00 2
İÖMB17461 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
İLH174604 FELSEFE TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174607 HADİS IV 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174608 İSLAM MEZHEPLER TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
İÖMB17462 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
İLH174603 SİSTEMATİK KELAM II 4+0+0 Zorunlu 4.00 4
İLH174605 TASAVVUF II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İLH174606 TEFSİR IV 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0070030146 YENİÇAĞ FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
4. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0070030190 DİN FELSEFESİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İLH174706 DİNLER TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
0070040428 GÜNCEL HADİS TARTIŞMALARI (SEÇMELİ) 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
0070040509 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ (SEÇMELİ) 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
İLH174707 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA (AR) 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
0070160072 ÖZEL EĞİTİM 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
İÖMB17471 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2+2+0 Zorunlu 3.00 4
0070160071 REHBERLİK 3+0+0 Zorunlu 3.00 3
4. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
İLH174803 DİN FELSEFESİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İLH174804 DİNLER TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İLH174802 İSLAM FELSEFE TARİHİ II 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
İLH174801 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VIII (AR) 0+2+0 Zorunlu 1.00 4
İÖMB17481 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2+6+0 Seçmeli 5.00 10
İÖMB17485 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+0+0 Seçmeli 2.00 4