SOSYOLOJİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8103013015 Avrupa'da Siyasal ve Toplumsal Hareketler 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103013028 Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103013003 DİN VE KÜLTÜR: DİNİ ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103013009 Müzik ve Kimlik 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103013014 Postkolonyalizm ve Kimlik Tartışmaları 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8103013012 Sınır, Kültür ve Kimlik 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103013010 Sosyolojide Teorik Tartışmalar 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103013007 Türkiye Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103013001 ULUSAŞIRI GÖÇLER VE GÖÇ POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 0.00 16
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8103013005 Postmodernizm Üzerine Tartışmalar 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8103013027 Postsekülerizm ve Din 3+0+0 Seçmeli 3.00 8