İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
ORT101 Akademik Yazım 2+0+0 Seçmeli 2.00 2
0360010402 Analiz I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010103 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010106 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 3.00 5
0360010202 Eğitim Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010101 Eğitime Giriş 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010401 Matematiğin Temelleri I 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
0360010403 Matematik Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010105 Türk Dili I 3+0+0 Zorunlu 3.00 5
0360010104 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
0360010405 Analiz II 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
0360010203 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010102 Eğitim Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010201 Eğitim Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010404 Matematiğin Temelleri II 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
0360010406 Soyut Matematik 2+0+0 Zorunlu 2.00 5
0360010205 Türk Dili II 3+0+0 Zorunlu 3.00 5
0360010204 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
2. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0360010409 Analitik Geometri 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
0360010410 Analiz III 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010120 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
0360010109 Çocuk Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
0360010111 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010408 Lineer Cebir I 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010407 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010115 Medya Okuryazarlığı 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010108 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010107 Öğretim Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
2. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
0360010413 Algoritma ve Programlama 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
0360010207 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010208 Eğitimde Program Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
0360010210 Kültür ve Dil 2+0+0 Seçmeli 2.00 3
0360010412 Lineer Cebir II 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
0360010218 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
0360010414 Olasılık 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010411 Ortaokul Matematik Öğretim Programı 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010033 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve MATERYAL TASARIMI 2+2+0 Zorunlu 3.00 5
0360010217 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Seçmeli 2.00 3
0360010206 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
3. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0360010418 Cebir 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
0360010123 Eğitimde Ahlak ve Etik 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010416 Geometri ve Ölçme Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 3.00 4
0360010131 İnsan İlişkileri ve İletişim 2+0+0 Seçmeli 2.00 3
0360010417 İstatistik 2+0+0 Zorunlu 2.00 2
0360010110 Karakter ve Değer Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
0360010133 Oyunla Matematik Öğretimi 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
0360010415 Sayıların Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 3.00 5
0360010122 Sınıf Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
3. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
0360010419 Cebir Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 3.00 5
0360010135 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010112 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 2.00 3
0360010235 Matematik Ders Kitabi İnceleme 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
0360010421 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme 3+0+0 Zorunlu 3.00 4
0360010125 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
0360010420 Olasılık ve İstatistik Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 3.00 4
0360010134 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
4. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0360010068 A. SEÇ. II: BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİ ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
0360010060 ELEMENTER SAYI KURAMI 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
0360010061 MATEMATİK TARİHİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 5
0360010063 OKUL DENEYİMİ 1+4+0 Zorunlu 3.00 2
0360010065 ÖZEL EĞİTİM 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010062 REHBERLİK 3+0+0 Zorunlu 3.00 5
0360010064 SINIF YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 3
0360010071 Z. SEÇ. : GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ 1+0+0 Seçmeli 1.00 1
4. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
0360010084 GK. SEC. II : MATEMATİK - MANTIK VE METAFİZİK 3+0+0 Seçmeli 3.00 5
0360010081 MATEMATİK FELSEFESİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 8
0360010083 MB. SEC. II : MATEMATİK EĞİTİMİ VE BİLGİSAYAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 7
0360010080 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2+6+0 Zorunlu 5.00 4
0360010082 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 2+0+0 Zorunlu 2.00 6