İSTATİSTİK (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8214010003 DAĞILIMA UYGUNLUK TESTLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8214010017 KATEGORİK VERİ ANALİZİ İÇİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8214010001 KÜMELEME ANALİZİ VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8214010006 OLASILIK TEORİSİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8214010004 PARAMETRE TAHMİN YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8214010005 R İLE İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
Uzmanlık Uzmanlık Alanı dersi 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8214010010 BOYUT İNDİRGEME YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8214010013 DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8214010011 İSTATİSTİK TEORİSİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8214010012 KAYIP VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8214010016 REGRESYON ANALIZI UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8214010009 REGRESYON ANALİZİNDE YANLI TAHMİN EDİCİLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8