GIDA MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8203010013 BAHARAT BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8203010057 GIDA İŞLETMELERİNDE AR-GE PROJELERİ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8203010020 GIDALARDA FENOLİK BİLEŞENLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8203010040 LİPİD KİMYASI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8203010059 MEYVE VE SEBZELERİN MUHAFAZA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8203010002 TAHIL İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8203010060 TOZ GIDALAR TEKNOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8203010036 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME TEKNİĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8