ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8212010018 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8212010013 EKONOMİK COĞRAFYA, POLİTİKA VE PLANLAMA BAĞLAMINDA TÜRKİYE 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8212010005 KENTSEL TASARIM KURAM VE İLKELERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8212010008 SOSYAL DONATIMLARIN ARAZİ KULLANIM BELİRLEYİCİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8212010011 ŞEHİRSEL BÜYÜME VE YAYILMA YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8212010015 ULAŞIM PLANLAMASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8212010014 AB’NİN KURUMSAL YAPISI VE MEKÂNSAL POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8212010016 BÜTÜNLEŞİK ULAŞIM SİSTEMLERİ PLANLAMASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8212010010 PLANLAMADA KARAR VERME SÜREÇ VE TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8212010012 SUYA DUYARLI TASARIM VE PLANLAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8212010007 YÜRÜNEBİLİR ŞEHİR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8