HEMŞİRELİK (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
Uzmanlık 9 UZMANLIK 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
Tez 14 Tez 14 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8411020016 Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020029 Çocuk Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar ve Kanıt Temelleri Uygulamalar 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020111 Çocuk Sağlığında Etik Konular 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020004 Deneysel Araştırmalar 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
Doktora Yeterlik 4 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 10 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 6 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 11 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 13 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 7 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 9 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 1 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 12 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 5 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 2 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 8 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 3 Doktora Yeterlilik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8401010034 Eğitici Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 2.00 6
8411020008 Hemşirelik Bakım Uygulamalarında Etik Karar Veme 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8403010030 İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kanıt Temelli Uygulamalar 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411010113 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-1 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020012 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020013 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-2 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411010077 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği -2 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411010114 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği -2 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020098 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması-2 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411010067 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020114 İleri Hemşirelik Esasları -1 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411010087 İleri Hemşirelik Esasları Uygulaması -1 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411010127 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-2 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020129 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-2 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411010104 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020089 İleri istatistik 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020046 İleri Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması-1 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020047 İleri Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması-2 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020044 İleri Psikiyatri Hemşireliği-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020005 Metodolojik Araştırmalar 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020049 Psikososyal Beceriler Uygulaması 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020050 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Kuram ve Modeller 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020001 Sağlıkta Etik Karar Verme 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
Seminer 11.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 9.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 3.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 7.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 8.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 9.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 1.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 12.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 2.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 5.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 1.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 10.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 6.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 4.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 3.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 4.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 7.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 8.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 11.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 12.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 2.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 5.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 6.1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 10.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
8411020130 Temel Uygulamalı Biyoistatistik 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
Tez 10 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 12 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 7 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 13 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 4 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 6 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 1 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 11 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 2 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 9 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 3 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 5 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 8 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Uzmanlık 1 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 10 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 3 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 7 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 6 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 11 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 8 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 2 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 5 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 13 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 4 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8411020022 Acil Cerrahi Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020017 Ameliyathane Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020090 Bilim felsefesi 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020087 Hemşirelikte Kalitatif Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020131 Hemşirelikte Kuram ve Modeller 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020014 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-2 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020105 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması- 1 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020104 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020097 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması-1 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020127 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-1 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020128 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği-2 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
Seminer Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 3 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 5 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 13.2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 4 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 6 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Tez Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Uzmanlık Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 14 Uzmanlık 14 0+0+0 Zorunlu 0.00 0