TIBBİ RADYASYON FİZİĞİ (RADYOTERAPİ) (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
TEZ TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Uzmanlık Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0