HADİS (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8106030037 EL YAZMA HADİS METİNLERİ VE METİN TENKİDİ USÛLÜ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030044 HADİS ŞERHLERİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030048 HADİSLER VE DİL I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030021 HADİSLER VE DİL II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030058 MEZHEPLER VE HADİS ANLAYIŞLARI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030054 MUHTELİFU L HADİS I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106030019 TASAVVUF HADİS MÜNASEBETİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030018 VA'Z-HADİS MÜNASEBETİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106030038 EL YAZMA HADİS METİNLERİ VE METİN TENKİDİ USÛLÜ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030045 HADİS ŞERHLERİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030059 MEZHEPLER VE HADİS ANLAYIŞLARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030051 Muhtelifu'l- Hadis II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030011 TASAVVUF HADİS MÜNASEBETİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106030013 VA'Z-HADİS MÜNASEBETİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8