DİN SOSYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8102060041 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102060001 DİN SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102060034 DİN VE TIP I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060002 DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060003 İSLAM DÜNYASINDA MODERNLEŞME I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060033 NİCEL VERİ ANALİZİ VE TEKNİKLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102060036 SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060019 SOSYAL DEĞİŞME VE DİN I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060004 SOSYOLOJİ TEORİLERİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102060035 DİN VE TIP II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8102060007 İslam Dünyasında Modernleşme II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060032 Nicel Veri Analizi ve Teknikleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8102060037 SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8102060020 Sosyal Değişme ve Din II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0