KİMYA (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8202010007 1H NMR SPEKTROSKOPİSİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010029 DÖNÜŞÜMLÜ VOLTAMETRİ VE MOLEKÜLER ELEKTROKİMYAYA UYGULANMASI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010002 ELEKTROANALİTİK KİMYA'DA MODİFİKASYON VE KARAKTERİZASYON 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202030065 FİZİKOKIMYANIN TEMEL İLKELERİ VE GÜNLÜK HAYATTAKİ UYGULAMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010043 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010009 İLERİ ELEKTROANALİTİK KİMYA 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010021 İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010051 KOLLOİDAL SİSTEMLER VE YÜZEY ÖZELLİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010004 KOMPLEKSOMETRİK ANALİZLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010011 NANO MALZEMELER VE UYGULAMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010062 ORGANİK KİMYADA STEREOSEÇİCİ DÖNÜŞÜMLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010047 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010049 ORGANİK STEREOKİMYA 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010041 ORGANOMETALİK KİMYA 8+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010018 POLİFENOLİK BİLEŞİKLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8202010008 13C NMR SPEKTROSKOPİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8