TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
841001052 Anaerobik bakterilerin genel özellikleri-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010179 Apicomplexan parazitler 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010165 Besin zehirlenmesi-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010138 İnfluenza Enfeksiyonları-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010180 Kan ve Doku kamçılı parazitleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010022 Moleküler Tanı Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
SEMİNER SEMİNER 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
seminer 1 seminer 1 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
seminer 2 seminer 2 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
seminer 3 seminer 3 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
seminer 4 seminer 4 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
TEZ TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Tez 1 Tez 1 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Tez 3 Tez 3 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Tez 4 Tez 4 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Tez 5 Tez 5 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
8410010065 Tıbbi Virolojiye giriş-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
UZMANLIK UZMANLIK 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 1 UZMANLIK 1 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 2 UZMANLIK 2 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 3 UZMANLIK 3 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 4 UZMANLIK 4 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 5 UZMANLIK 5 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8410010156 Amipler-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010186 Amoebas settled in the human body 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010083 Antibiyotikler-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010099 Antiparazit ve antiviraller-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010061 Araştırma etiği ve yayın ilkeleri 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8410010104 Ateş ve çeşitleri -1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010172 Bacillus spp. ve infeksiyonları (biyolojik savaş) 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010092 Bakteri genetiği-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010095 Bakteri metabolizması-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010029 Besiyeri hazırlama 0+6+0 Seçmeli 3.00 6
8410010096 Besiyerleri-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010058 Boyalı mikroskobik incelemeler 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
84110010170 Chlamydia Türleri ve Oluşturdukları İnfeksiyonlar 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
84110010188 Cryptosporidium türleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
84110010185 Dışkı örneklerinin çoklaştırma yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010027 Direkt mikroskobik incelemeler 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
8410010112 Döküntülü hastalık yapan viruslar-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010012 Hastane İnfeksiyonları 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010066 Hastane İnfeksiyonları-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010101 Hücresel ve Humoral bağışıklık-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010103 İmmunkompleks hastalıkları ve otoimmun hastalıklar -1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010040 İmmunolojik Tedavi Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8410010071 İmmunolojik Yöntemler-1 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8410010016 İmmünizasyon ve Aşılar 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010173 İnfeksiyon Epidemiyolojisinde tanımlar 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010129 İnfeksiyon hastalıklarında patogenez-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010019 Klinik Anaerop İnfeksiyonlar 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010013 Klinik Antibiyotik Kullanımı 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8410010001 Klinik Bakteriyoloji 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010011 Klinik İmmunoloji 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8410010030 Klinik materyal alma ve işlem prosedürleri 0+6+0 Seçmeli 3.00 6
8410010050 Klinik Mikobakteriyoloji 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010032 Klinik Mikoloji 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010005 Klinik Mikrobiyolojide Tanısal Teknikler 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010055 Klinik örneklerin değerlendirilmesi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010033 Klinik Parazitoloji 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010004 Klinik Viroloji 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010142 Konak – parazit ilişkileri-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010026 Kültür Ekim Yöntemleri 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
8410010080 Mikobakteriler-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010168 Mikrobiyolojiye Giriş ve Önemi 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
84110010169 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
84110010174 Mycoplasma ve Ureaplasma İnfeksiyonları 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010130 Normal flora ve fırsatçı infeksiyonlar-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010108 Ortomiksoviruslar-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010018 Otoimünite ve Otoimmün hastalıkları 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010189 Parazitolojide dışkı örneklerinin inceleme aşamaları ve temel boyama yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
84110010177 Parazitozların tedavisi 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
84110010178 Plasmodium türleri ve klinik önemi 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010105 Retroviruslar-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010171 Rickettsia ve Bartonella türleri ve oluşturdukları infeksiyonlar 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010084 Serolojik Yöntemler-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010187 Sindirim sistemi kamçılı parazitleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010015 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010034 Temel Viroloji 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010184 Tıbbi açıdan önemli artropodlar 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8410010062 Tıbbi Bakteriyolojiye giriş-1 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8410010038 Tıbbi Entomoloji 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8410010037 Tıbbi Helmintoloji 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
84110010182 Tıbbi Önemi olan cestodlar 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
84110010181 Tıbbi önemi olan nematodlar 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
84110010176 Tıbbi Önemi olan parazitler 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
84110010167 Tıbbi Önemi olan Protozoonlar 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
84110010183 Tıbbi önemi olan trematodlar 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
84110010166 Tıbbi Parazitolojide Temel Prensipler 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010036 Tıbbi Protozooloji 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8410010014 Transplantasyon İmmunolojisi 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8410010017 Tümör İmmünolojisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
Uzmanlık 6 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8410010111 Viral ensefalit etkenleri-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010110 Viral hemarojik ateş etkenleri-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8410010021 Viral Hepatitler 3+0+0 Seçmeli 3.00 6