İŞLETME (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8111010201 FİNANS TEORİ VE POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8111010253 Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8111010255 Organizasyon Teorileri 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8111010182 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8111010259 Teknoloji Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8111010254 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8111010196 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 8.00 16
8111010174 YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8