TARİH (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8105010096 ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ FİKİR HAREKETLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010050 BOSNA-HERSEK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010400 ESKİ TÜRK DİNİ TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8105010512 Geç Osmanlı Tarihinin Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8105010250 MODERNLEŞME VE AYDINLAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010081 ORTA ÇAĞDA ORTADOĞU 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010106 ORTAÇAĞ TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNİN DİNİ SİYASETİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010061 OSMANLI MODERNLEŞME TARİHİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010093 TÜRK DÜNYASINDA SİYASİ VE KÜLTÜREL AKIMLAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010508 Türk Eğitim Tarihi- I 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010071 TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞMESİ VE ANAYASALAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 0.00 16
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8105010032 CUMHURİYET DÖNEMİNDE BALKANLARDAN ANADOLU'YA GÖÇLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010500 ESKİ MEZOPOTAMYA DİNLERİNE GİRİŞ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010511 Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Devlet, Siyaset ve Toplum 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010507 II. Meşrutiyet Tarihi 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010109 İSLAM DÜNYASINDA FİKİR AKIMLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010407 MODERNLEŞME VE AYDINLAR II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010084 ORTA DOĞU HALKLARI TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010110 ORTA DOĞU TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010502 Osmanlı Müesseseleri ve Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010510 Osmanlı Sarayı’nda Teşrifat 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010095 TANZİMAT DÖNEMİNDE BOSNAHERSEK'İN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010094 TÜRK DÜNYASINDA SİYASİ VE KÜLTÜREL AKIMLAR II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010509 Türk Eğitim Tarihi - II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8105010072 TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞMESİ VE ANAYASALAR II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9