MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8207010021 GENETİK ALGORİTMA VE YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8207010019 ROBOTLARIN KİNEMATİK VE DİNAMİĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8207010042 ÜRETİM YÖNTEMLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8207010022 YAPAY ZEKA OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8