TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8410010097 Apikompleksan Parazitleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8410010093 Corynebacterium ve Enfeksiyonları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010095 Gastroenteritler ve Tanısı 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010086 Herpes Simpleks Virüsleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010088 Kabakulak 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010082 Kan Bankası Uygulamalarına Mikrobiyolojik Yaklaşım 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010096 Kan ve Doku Kamçılı Parazitleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010087 Kızamıkçık 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010090 SARS Coronavirus 2 Kliniği ve Tanısı 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010091 Stafilokoklar ve Enfeksiyonları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010094 Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010092 Streptokoklar ve Enfeksiyonları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010081 Tıbbi Mikrobiyolojinin Önemi 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010083 Viral Enfeksiyonlarda Tanı Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010085 Viral İmmünite 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010089 Zika Virüs 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
Doktora Yeterlilik Doktora Yeterlilik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8410010003 Klinik Parazitoloji 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8410010105 Retroviruslar-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
SEMİNER 1 SEMİNER 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
seminer 4 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 3 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 3 seminer 3 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
seminer 4 Seminer 4 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
TEZ TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8410010006 Tıbbi Protozooloji 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8410010014 Transplantasyon İmmunolojisi 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
UZMANLIK UZMANLIK 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 1 UZMANLIK 1 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 3 UZMANLIK 3 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 4 UZMANLIK 4 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 5 UZMANLIK 5 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8410010032 Klinik Mikoloji 3+0+0 Seçmeli 3.00 9