SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8412010004 Örgütsel Davranış: Sağlık Hizmetleri Teori ve Tasarısı 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8412010028 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sağlık Politikaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8412010018 Etik Ve Hasta Hakları 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8412010029 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8412010017 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8412010031 Sağlık Turizmi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
Seminer 5 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 3 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Seminer 4 Seminer 0+0+0 Seçmeli 0.00 6
Seminer 2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Seminer 1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
TEZ 2 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
TEZ 4 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
TEZ 3 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
TEZ 1 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
TEZ 5 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 1 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık5 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 3 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 4 uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 2 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8412010014 Biyoistatistik Ve Karar Verme 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8412010038 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8412010001 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Ve İlişki Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8412010003 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6