TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8107010126 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI - I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010255 BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010125 BATI GRUBU TÜRK YAZI DİLLERİNİN SÖZ DİZİMİ - I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8107010133 DEDE KORKUT ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010231 ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN KAYNAKLARI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010265 HORASAN TÜRKÇESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010246 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ TENKİT 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8107010268 Klasik Türk Edebiyatında Mizah 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8107010138 KLASİK TÜRK ŞİİRİNİ ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8107010237 MENAKIPNAME ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8107010146 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI - II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010155 DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010206 EFSANE ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010235 ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN KAYNAKLARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010256 Gelenek Görenek ve İnançlar 0+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010266 HALAÇ TÜRKÇESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010267 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA FARSÇA UNSURLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010236 TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010156 TÜRK HALK EDEBİYATININ SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8107010259 Türkmen Türkçesi 0+0+0 Seçmeli 3.00 8