ANATOMİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8402000001 Anatomide Diseksiyon Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 2.00 6
8402000005 Anatomide Temel Kavramlar ve Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 2.00 6
8402000009 Arthroloji (T) 2+0+0 Zorunlu 2.00 6
Doktora Yeterlik 2 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 3 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 1 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 5 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktora Yeterlik 6 Doktora Yeterlik 6 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8402000042 Dolaşım Sistemi-2A (Kalp, Baş-Boyun Arterleri-T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000044 Dolaşım Sistemi-2B (Gövde, Ekstremite Arterleri-T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000040 Genital Sistem (T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000063 Kranial Sinirler-2A (I-VI) (T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000051 Merkezi Sinir Sistemi-2A/ Medulla spinalis Anatomisi (T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000053 Merkezi Sinir Sistemi-2B/ Bulbus,Pons,Mesencephalon (T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000055 Merkezi Sinir Sistemi-2C/Cerebellum (T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000028 Miyoloji-2A (Baş-Boyun Kasları-T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000030 Miyoloji-2B (Gövde, Pelvis Kasları-T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000032 Miyoloji-2C (Ekstremite Kasları-T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000080 Otonom Sinirler(T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
Seminer 4 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 6 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 5 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 3 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
8402000036 Sindirim Sistemi Anatomisi (T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000013 Skeleton Appendiculare (T) 2+0+0 Zorunlu 2.00 6
8402000025 Skeleton Axiale (T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8402000059 Spinal Sinir (T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
TEZ 4 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 1 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 3 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 5 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Tez 2 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
Uzmanlık 5 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 3 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 1 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK UZMANLIK 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 6 UZMANLIK 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 4 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 2 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8402000085 Venöz Sistem (T) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8416000040 Anatomide Temel Kavramlar ve Terminoloji 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000044 Arthroloji 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000001 Dolaşım Sistemi-2A (Kalp, Baş-Boyun Damarları) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000057 Merkezi Sinir Sistemi-2A (Medulla Spinalis Anatomisi) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000024 Merkezi Sinir Sistemi-2B (Bulbus-Pons-Mesencephalon) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000052 Miyoloji-2A (Baş-Boyun Kasları) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000038 Miyoloji-2B (Gövde, Pelvis Kasları) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000018 Miyoloji-2C (Ekstremite Kasları) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
Seminer 8 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
8416000022 Sindirim Sistemi Anatomisi 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000030 Skeleton Appendiculare 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000032 Skeleton Axiale 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8416000003 Spinal Sinirler 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
Tez 6 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
8416000016 Venöz Sistem 2+0+0 Seçmeli 2.00 6