OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN GÜZ UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN BAHAR UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLOKO523 ÇOCUK KÜLTÜRÜ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO506 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE ÇOCUKLA İLETİŞİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO524 ÇOCUKTA YARATICILIK VE DÜŞÜNME BECERİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO529 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ İLE İLGİLİ PROJE HAZIRLAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO527 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KOGNİTİF (BİLİŞSEL) OYUN TEMELLİ ÖĞRENME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO517 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO511 ERKEN YAŞTA DEĞERLER EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO512 MEDYANIN ÇOCUĞUN GELİŞİM VE ÖĞRENİMİNE ETKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO510 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLOKO525 ÇOCUK YAŞAM BECERİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO526 ÇOCUK YAZINI VE TASARIM ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO532 DEZAVANTAJLI / RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA MÜDAHALE PROGRAMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO530 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ İLE İLGİLİ ALAN ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO518 KARŞILAŞTIRMALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO509 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DAVRANIŞ ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLOKO516 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TOPLUM İÇİN ERKEN YAŞTA ÇEVRE EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8