SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN BAHAR UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLSOS517 ANADOLU'DA GELİŞEN DİNİ-TASAVVUFİ CEREYANLARIN EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS530 DERS KİTAPLARINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KONULARININ İNCELENMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS515 EĞİTİM-ÖĞRETİM METEDOLOJİSİ AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS513 İSLAM EĞİTİM TARİHİ VE MÜFREDATI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS537 KÜLTÜREL MİRAS VE KORUNMASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS528 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE BASIN I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS514 ORTAÇAĞ KAYNAKLARI VE EĞİTİM BİLİMLERİNE KATKILARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS525 OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME DÖNEMİNDE EĞİTİM MESELELERİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS524 SON DÖNEM OSMANLI AYDINLARI VE EĞİTİM I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS535 SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMALAR VE VERİ ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS532 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
YLSOS533 SOSYAL BİLGİLERDE TARİH EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLSOS512 İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİNİN EĞİTİM ALANLARI İLE İLİŞKİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS529 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE BASIN II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS511 ORTAÇAĞ EĞİTİM TARİHİ KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS527 OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME DÖNEMİNDE EĞİTİM MESELELERİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS526 SON DÖNEM OSMANLI AYDINLARI VE EĞİTİM II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS534 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYALLERİN KULLANIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS523 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS531 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ VE YEREL TARİH UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS521 SOSYAL BİLGİLERDE MÜZE VE MÜZE EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSOS536 SOSYAL BİLİMLERDE YARATICI DRAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8