SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
TZSIN502 BİLİMSEL ARAŞTIRMADA NİCEL YÖNTEMLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
TZSIN504 EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
TZSIN509 ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
TZSIN510 HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
TZSIN501 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
TZSIN512 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 6