SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN BAHAR UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLSIN533 DİL EDİNİMİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN507 EĞİTİMDE DEĞİŞİM VE YENİLEŞME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN513 ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN517 FEN EĞİTİMİNDE BİLİM TARİHİNDEN ÖRNEKLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN530 İLKOKULDA SOSYOBİLİMSEL KONU SENARYOLARI VE UYGULAMA MODELLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN518 İLKÖĞRETİM FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN524 İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
YLSIN520 İLKÖĞRETİMDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
YLSIN527 İLKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN508 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN531 PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ TEMELLİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
YLSIN512 TÜRKİYE'    DE MODERN EĞİTİM KURUMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE NİTELİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLSIN529 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA NİCEL YÖNTEMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN532 EĞİTİMDE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN516 FEN BİLİMLERİNDE PROJE GELİŞTİRME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN521 İLKOKULDA OYUN ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN514 İLKÖĞRETİMDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN509 ÖĞRENME VE ÖĞRETME KURAM VE YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLSIN534 SINIF EĞİTİMİNDE ALANYAZIN İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8