TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
DRTUR604 ANA DİLİ ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR631 ARAŞTIRMA OKURYAZARLIĞI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR625 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR601 ESKİ TÜRK EDEBİYATI POETİKASI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR614 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUNLAR, KAVRAMLAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR609 TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANYAZIN İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR633 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR611 YAZINSAL METİN İNCELEMELERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
DRTUR632 AKADEMİK YAZMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR602 ESKİ TÜRK EDEBİYATI POETİKASI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR616 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUNLAR, KAVRAMLAR II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR627 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR610 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN KÜLTÜREL BOYUTLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR617 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ETKİLİ ÖĞRETİMİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRTUR612 YURT DIŞINDAKİ ÇOCUKLARA TÜRK ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8