COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN GÜZ UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN BAHAR UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLCOG523 AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE KULLANILAN ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG513 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG521 COĞRAFYA EĞİTİMİNDE KENTSEL EKOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG519 COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG509 COĞRAFYADA TEKNOLOJİ KULLANIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG508 ÇEVRE SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG517 HAVZA YÖNETİMİ VE PLANLAMASI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG515 KÜLTÜR VE MİRAS COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG514 NÜFUS VE TÜRKİYE'DE NÜFUS GELİŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG522 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ÇEVRE EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLCOG511 ARAZİ ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG506 COĞRAFYA BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG526 COĞRAFYA EĞİTİMİNDE ÇEVRE VE KORUMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG525 EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE TÜRKİYE'NİN EKOLOJİK BÖLGELERİNİN ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG524 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG520 TÜRKİYE'DE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG518 UYGULAMALI HİDROGRAFYA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLCOG516 YERLEŞME COĞRAFYASI ÇALIŞMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8