COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN GÜZ UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN BAHAR UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
DRCOG613 COĞRAFYA EĞİTİMİNDE ÖZEL KONULARIN ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRCOG606 COĞRAFYA ÖĞRETİM METOTLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRCOG609 KENTSEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRCOG610 KIRSAL YERLEŞMELER VE SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRCOG611 TÜRKİYE'NİN DOĞAL KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
DRCOG616 COGRAFYA EĞİTİMİNDE ŞEHİR VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRCOG617 COĞRAFYA EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA TASARIMLARI VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRCOG612 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASININ ESASLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8