KİMYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
TEZ TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 30
TOPLANTI TOPLANTI 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK ALAN GÜZ UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLKIM507 ANORGANİK KİMYA ÖĞRETİMİNDE MODELLEME VE ANİMASYONLARIN KULLANIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLKIM510 KİMYA EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİNE YÖNELİK STRATEJİLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
YLKIM513 KİMYA ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLKIM518 KİMYA ÖĞRETİMİNDE FETEMM (STEM) YAKLAŞIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLKIM509 KOORDİNASYON KİMYASI ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8