MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
DRMAT610 İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK MODELLEME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRMAT623 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TEORİLERİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
DRMAT606 MATEMATİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
DRMAT625 MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİMSEL DERGİLERE MAKALE YAZMA STRATEJİLERİ VE AKADEMİK YAZMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRMAT607 MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİREYSEL FARKLILIKLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DRMAT624 MATEMATİK EĞİTİMİNDE İLERİ BİLİMSEL İLETİŞİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8