BİYOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN GÜZ UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLBIY538 BİTKİ BİYOLOJİSİNDE ÖĞRENME ZORLUKLARININ KAYNAKLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY528 Biyoenerjetikler Ve Metabolizma Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY548 BİYOLOJİ DERS KİTAPLARINDA BİLİMSEL İÇERİK VE İLETİŞİM STRAJİLERİNİN ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY560 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE SORGULAMA VE ÖNEMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY559 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE TOPLUMBİLİMSEL KONULAR VE BİYOETİK EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY518 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTALAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY533 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KONTRAKTİVİST (YAPILANDIRICI) YAKLAŞIMIN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİ AMACIYLA UYGULANMASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY546 BİYOLOJİDE KAVRAM YANILGILARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY534 BİYOLOJİK KONULARIN ÖĞRENİLMESİ VE ÖĞRETİLMESİNDE EPİSTEMİYOLOJİK, ANTROMORFİK VE TELEOLOJİK ETKİLERİN İNCELENMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY523 ÇEVRE BİLİMİNDE DOĞAL SÜREÇLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY541 EKOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR VE ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY512 FEN BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY513 FEN BİLİMLERİNDE PROGRAM GELİŞTİRME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY519 FEN EĞİTİMİNDE TUTUM ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY524 PARAZİTOLOJİK HASTALIKLAR EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY535 TERMODİNAMİĞİN TEMEL KONULARININ BİYOLOJİK SİSTEMLERE UYGULANMASINDA ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLARIN İNCELENMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY529 Vitaminlerin Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLBIY536 BİYOLOJİ DERSLERİNDE KULLANILAN TERİMLER VE ÖĞRETİM METOTLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY520 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY549 BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY545 BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BENZETİM (ANALOJİ) TEKNİĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY542 BİYOLOJİDE BAZI TEMEL KONULARIN ÖĞRETİLMESİNDE MODELLEME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY543 ÇEVRE EĞİTİMİNDE BİYOÇEŞİTLİLİK VE KORUMA BİLİNCİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY515 FEN BİLİMLERİNDE TEST GELİŞTİRME VE ÖLÇME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY531 HORMON BİYOKİMYASININ ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY516 KAVRAMSAL ÖĞRENME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY526 LİMNOLOJİK ARAŞTIRMA METODLARI EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY521 LİSE BİYOLOJİ DERS KİTAPLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY532 METABOLİK FİZYOLOJİ ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY527 SUCUL EKOSİSTEMLER VE SU EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIY537 ŞEKİL VE DİYAGRAMLARIN BİYOLOJİ ÖĞRENİMİNDEKİ ROLÜ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8