FİZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN GÜZ UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
UZMANLIK ALAN BAHAR UZMANLIK ALAN 8+0+0 Zorunlu 0.00 8
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLFIZ523 BAĞLAM TEMELLİ FİZİK EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ515 FİZİK EĞİTİMİ LİTERATÜRÜNÜN İNCELENMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ530 FİZİK EĞİTİMİNDE DOKÜMAN ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ519 FİZİK VE GERÇEKLİK 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ507 İstatistiksel Veri Analizi Ve Spss Uygulamaları I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
YLFIZ525 LİSE FİZİK KONULARININ ANALİZİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ514 NMR VE EPR PARAMETRELERİNİN HF, POST HF VE DFT YÖNTEMLERİYLE HESAPLANMASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLFIZ522 FİZİK EĞİTİMİNDE BİLGİ ERİŞİMİ VE ENDNOTE KULLANIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ521 FİZİK EĞİTİMİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ527 FİZİK EĞİTİMİNDE TEST GELİŞTİRME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ531 FİZİK KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ509 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ VE SPSS UYGULAMALARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ533 LİSE ELEKTRİK KONULARININ ANALİZİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ520 MODERN BİLİMİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLFIZ506 MÜZİĞİN FİZİĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8