ÖZEL EĞİTİM (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
DRZIH608 ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE VE (OSB)'YE SAHİP ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
DROZL612 ÖĞRETİM TASARIMLARI VE ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DROZL617 ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI İÇİN PROJE HAZIRLAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DROZL618 ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DROZL615 ÖZEL EĞİTİMDE EKİPLE ÖĞRETİM VE ÖĞRETMEN ROLLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
DROZL610 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8