BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
SEMİNER SEMİNER 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLBIL517 AKADEMİK ARAŞTIRMA İÇİN TEKNOLOJİ KULLANIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL511 DİNAMİK WEB TEKNOLOJİLERİVE BİLGİ YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL507 EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER VE TEKNOLOJİNİN ROLÜ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL513 EĞİTSEL ANİMASYON TASARIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL515 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL506 İNTERNET, ÇOCUK VE AİLE 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
YLBIL524 M0BİL ÖĞRENMENİN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL509 ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIMI VE ÖĞRETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLBIL516 BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL522 ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMDE ETKİLEŞİM UYGULAMALARI VE ALAN ARAŞTIRMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL520 E-ÖĞRENME SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL510 EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE KURAM, TASARIM VE DEĞERLENDİRME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL508 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ PLANLAMASI VE KOORDİNASYONU 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL514 EĞİTSEL GRAFİK TASARIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL519 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL512 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ, TEKNİKLERİ VE STRATEJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL525 TEORİDEN UYGULAMAYA İNSAN PERFORMANS TEKNOLOJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL518 UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL523 UZAKTAN ÖĞRETME VE ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLBIL521 WEB TABANLI HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARINDA YÖNELİMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8