FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8102040079 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102070033 DİN PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102070007 DİN PSİKOLOJİSİNDE ÖLÇME I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102040031 DİNİ COĞRAFYA I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040035 DİNİ METİN ÖRNEKLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102040010 DİNLER TARİHİ METODOLOJİSİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040050 DİNLER TARİHİNDE TEMEL KAVRAMLAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040056 Dinler Tarihinde Temel Kavramlar II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8102040059 Dinler ve İnançlar Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102070025 GENEL PSİKOLOJİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102050015 MANTIK FELSEFESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102050013 MANTIK METİNLERİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102050004 MANTIK TARİHİ VE PROBLEMLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102040051 MUKAYESELİ DİNLERDE ORTAK KALIPLAR I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102040028 OSMANLI MEDRESELERİNDE DİNLER TARİHİ DERSLERİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 0.00 16
8102090001 YENİ ÇAĞ FELSEFESİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8102040083 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102080011 Din Eğitimi Araştırmalarında Yöntem II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102080004 Din Eğitiminin Problemleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102070034 DİN PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102070009 Din Psikolojisinde Ölçme II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040032 Dini Coğrafya II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040036 Dini Metin Örnekleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040004 Dinler Tarihi Metodolojisi II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8102040048 Dinler ve İnançlar Tarihi II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102070004 Genel Psikoloji II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102050014 MANTIK METİNLERİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102050005 MANTIK TARİHİ VE PROBLEMLERİ II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102050016 MANTIK YANLIŞLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040052 Mukayeseli Dinlerde Ortak Kalıplar II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040030 Osmanlı Medreselerinde Dinler Tarihi Dersleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
TEZ TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 30
8102090002 Yeni Çağ Felsefesi II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102080035 Z KUŞAĞI VE DİN EĞİTİMİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8