İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8110040012 DİNİ VE EDEBİ METİN İNCELEMELERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8110030004 İSLAM ESTETİĞİNİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110030032 İslam Öncesi Türk Sanatları I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8110030033 İslam Öncesi Türk Sanatları II 2+0+0 Seçmeli 2.00 0
8110020055 İSLAM TARİHİ LİTERATÜRÜNDE TÜRKLER I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110030043 İSLAM TARİHİ LİTERATÜRÜNDE TÜRKLER II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110020048 İslam Tarihi Meseleleri I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110020058 İSLAM TARİHİ METODOLOJİSİ VE KAYNAKLARI I 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8110020046 Klasik İslam Devletleri Sosyal Tarihi II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110020049 Klasik İslam Tarihi I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8110020016 Klasik İslam Tarihi II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8110020001 Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110040013 TASAVVUFİ METİN ŞERHLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8110040014 Tasavvufi Metin Şerhleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8110040010 TÜRK İSLAM EDEBİYATI TARİHİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110040023 TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA FARSÇA UNSURLAR I 3+3+0 Seçmeli 3.00 8
8110040021 TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA KAVRAMLAR VE KONULAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8110040006 Dini ve Edebi Miten İncelemeleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110030014 İslam Estetiğinin Temelleri II 2+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110030017 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATLARI II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8110020059 İSLAM TARİHİ METODOLOJİSİ VE KAYNAKLARI II 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8110040011 Türk İslam Edebiyatı Tarihi II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110040024 TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA FARSÇA UNSURLAR II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8110040022 TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA KAVRAMLAR VE KONULAR II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8