TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8106080054 ARAP DİLİ VE ŞİİR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106080044 ARAPÇA SÖZLÜK ÇALIŞMALARI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106080046 ARUZ İLMİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106080050 BEDİ' İLMİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106060030 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8106080052 FIKHU'L-LUGA I 3+0+0 Zorunlu 3.00 0
8106050029 HETERODOKS İSLAMİ AKIMLAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106050019 İLK DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106070010 KELAM METODOLOJİSİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106060017 KLASİK DÖNEM TASAVVUF ANLAYIŞI I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106060019 Mistik Hareketlerde Vahdet-i Vücüd I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106070037 MUKAYESELİ EŞARİ-MATURİDİ KELAMI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106070029 MUKAYESELİ KELAM FELSEFELERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106070041 MUKAYESELİ KELAM METİNLERİ II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106060001 TASAVVUF VE MİSTİSİZM I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Seçmeli 8.00 16
8106060004 VAHDET-İ VÜCUD METİNLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106050017 YAZILI KAYNAKLARINA GÖRE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8106080063 ARAP BELAGATI TARİHİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106080027 ARAPÇA KLASİK METİNLER II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106080035 ARAPÇA MODERN METİNLER I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106080045 ARAPÇA SÖZLÜK ÇALIŞMALARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106080029 ARUZ İLMİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106080022 BELAĞAT VE BELAĞATÇILAR I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106080042 BEYAN İLMİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106080062 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106080060 FIKH'UL LÜGA II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106050030 HETERODOKS İSLAMİ AKIMLAR II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106060032 İBN ARABİ DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106050032 İLK DÖNEM İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106070015 KELAM METODOLOJİSİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106070034 KELAMDA BİLGİ PROBLEMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106060018 KLASİK DÖNEM TASAVVUF ANLAYIŞI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106060031 KRONOLOJİK TASAVVUF METİNLERİ OKUMALARI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106080061 KUR'AN'DA ANLAMBİLİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106070040 Matüridiyye Kelamı II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106080064 OSMANLI DÖNEMİ ARAP ŞİİRİ-I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106080065 OSMANLI DÖNEMİ ARAP ŞİİRİ-II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106060005 VAHDET-İ VÜCUD METİNLERİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8106050033 YAZILI KAYNAKLARINA GÖRE ALEVİLİK II 3+0+0 Seçmeli 3.00 4