MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8205010058 BİTKİ STRES YANITLARINDA MİKRORNA’LARIN ROLLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010006 BİTKİLERDE SİNYAL İLETİM YOLLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010015 BİTKİLERDE STRESE KARŞI UYUM SÜRECİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010023 BİTKİLERDEKİ ENERJİTİK OLAYLARIN FİZYOLOJİK TEMELLERİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8205010050 BİYOKİMYASAL VE GENETİK HESAPLAMALAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010039 BÜYÜME FAKTÖRLERİ VE SİTOKİNLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010059 DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE GÜNCEL KONULAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010051 GEN KLONLAMA VE EKSPRESYONU 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010038 İLERİ BİTKİ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010028 KANSER GENETİĞİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010053 MİKROBİYAL GENOMİK VE PROTEOMİK 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010005 MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARINDA KALİTE GÜVENCE 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010049 MİKRORNA BİYOGENEZİ VE UYGULAMA ALANLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010029 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010054 NANOPARÇACIKLARIN HAZIRLANMASINDA MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010055 RNA İNTERFERANS VE GÜNCEL UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8205010012 BİYOENERJETİKLER VE METOBOLİZMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010018 GEN AKTARIM YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010030 MİKROBİYOLOJİDE METOTLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8205010016 MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8