TIBBİ FARMAKOLOJİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8403010062 Antiboyotik Tedavisinde Genel İlkeler- I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
8403010066 Bitkisel Ürünler ve Etkileşmeleri – I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
8403010028 Endokrin Sistem Farmakolojisi I 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8403010026 Farmakodinamik Temel Tanımlar ve İlaç-Reseptör Etkileşmesi I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
8403010060 FARMAKOGENETİK 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8403010019 Genel Farmakoloji- toksikoloji 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
8403010065 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi – I 2+0+0 Zorunlu 2.00 4
8403010025 Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar I 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
Seminer 4 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
SEMİNER SEMİNER 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
seminer 1 seminer 1 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
seminer 2 seminer 2 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
TEZ TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Tez 1 Tez 1 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Tez 2 Tez 2 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Tez 3 Tez 3 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8403010006 Uygulamalı davranış farmakolojisi-1 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
UZMANLIK1 UZMANLIK 1 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK 4 UZMANLIK 4 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8403010058 YAŞLILARDA İLAÇ KULLANIMI İLKELERİ 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
Bilimsel Hazırlık 1 Bilimsel Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8403010059 ÇOCUKLARDA VE GEBELERDE İLAÇ KULLANIM İLKELERİ 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8403010052 İn vitro çalışmalar 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
8403010023 Kardiyovasküler sistem farmakolojisi-I 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8403010067 Nöroendokrin Sistem Farmakolojisi – I 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8403010051 Otakoidler I 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8403010068 Psikostimülan Maddeler ve Bağımlılık Farmakolojisi – I 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
UZMANLIK 2 UZMANLIK 2 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
uzmanlık 3 UZMANLIK 3 0+0+0 Zorunlu 0.00 0