TIBBİ BİYOKİMYA (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8405020011 Aminoasit ve Protein Metabolizması 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020040 Aminoasit ve Proteinlerin Yapısı, metabolizması ve bozuklukları 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020068 Aminoasitler ve Proteinlerin Yapısı 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020025 Besin Biyokimyası 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020072 Biyokimyasal Laboratuar Teknikleri 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020019 Biyokimyasal Laboratuar Teknikleri 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020038 Biyokimyaya Giriş-2 1+1+0 Seçmeli 1.00 3
8405020048 Biyolojik Sıvıların Biyokimyası 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020027 Çözeltilerin ve Tamponların Hazırlanması 0+2+0 Seçmeli 1.00 3
Doktora Yeterlik 5 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
DOKTORA YETERLİK DOKTORA YETERLİK 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktara yeterlik 2 Doktora Yeterlik 0+0+0 Seçmeli 0.00 0
Doktora Yeterlik 4 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Doktara yeterlik 1 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8405020055 Doku Biyokimyası -2 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020058 Elektroforez ve Kromotografik Yöntemler 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020102 Enzim Biyokimyası 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020032 Hormon Tayin Metotları 0+2+0 Seçmeli 1.00 3
8405020013 Hormonlar 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020028 Hücre(Eritrosit, Lökosit ve Trombosit)İzolasyonu ve Doku Homojenatlarının Hazırlanması 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8405020056 İmmunoloji Biyokimyası 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020009 Karbonhidrat Metabolizması 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020064 Kolesterol ve Lipoprotein Metabolizması 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020002 Laboratuar Teknikleri 0+2+0 Seçmeli 1.00 3
8405020078 Laboratuar Teknikleri 0+2+0 Seçmeli 1.00 0
8405020010 Lipid Metabolizması 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020105 Lipitlerin Yapısı 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020107 Lipoproteinler Metabolizması ve Dislipidemiler 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020060 Membran ve Reseptör Biyokimyası 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020022 Membranlar 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020044 Nükleik Asit Biyokimyası ve Rekombinant DNA Teknolojisi 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020014 Nükleik Asit ve Metabolizması 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020018 Organizma Sıvıları ve Rutin Analizleri 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020042 Organizma Tamponları ve solunum Biyokimyası 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020012 Porfirin ve Bilirubin Metabolizması 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020046 Protein Biosentezi 2+0+0 Zorunlu 2.00 6
8405020053 Protein Saflaştırılması 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020043 Rutin Analiz Metotları ve Reaksiyon Prensipleri 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020093 Rutin Analiz Metotları ve Reaksiyon Prensipleri 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8405020031 Rutin Elekroforez ve Kromotografik Uygulamalar 0+2+0 Seçmeli 1.00 3
8405020033 Rutin Kan Analizleri 0+2+0 Seçmeli 1.00 3
8405020045 Rutin Laboratuar Hata Kaynakları 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
Seminer 1 seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
SEMİNER SEMİNER 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 4 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
SEMİNER 11 Seminer 11 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 2 Seminer 2 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
Seminer 3 Seminer 3 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
SEMİNER 6 Seminer 6 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
SEMİNER 7 Seminer 7 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
SEMİNER 8 Seminer 8 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
SEMİNER 9 Seminer 9 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
TEZ 3 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
TEZ 4 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
TEZ 1 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
TEZ 2 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 3 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
UZMANLIK UZMANLIK 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 5 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 2 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 1 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8405020021 Vitaminler 1+0+0 Seçmeli 1.00 3
8405020062 Yakıt Metabolizması 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
Doktora Yeterlik 3 Doktora Yeterlik 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
8405020106 Lipitlerin Metabolizması 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
Seminer 5 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
SEMİNER 10 Seminer 10 0+0+0 Zorunlu 0.00 15
TEZ TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 4 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0