KİMYA (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8202010007 1H NMR SPEKTROSKOPİSİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010019 BÖCEK FEROMONLARI VE TARIM ALANLARINDA FEROMON KULLANIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010029 DÖNÜŞÜMLÜ VOLTAMETRİ VE MOLEKÜLER ELEKTROKİMYAYA UYGULANMASI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010002 ELEKTROANALİTİK KİMYA'DA MODİFİKASYON VE KARAKTERİZASYON 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010065 FİZİKOKIMYANIN TEMEL İLKELERİ VE GÜNLÜK HAYATTAKİ UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010043 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010009 İLERİ ELEKTROANALİTİK KİMYA 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010021 İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010026 KİMYASAL ANALİZDE ENSTRÜMANTAL METOTLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010051 KOLLOİDAL SİSTEMLER VE YÜZEY ÖZELLİKLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010004 KOMPLEKSOMETRİK ANALİZLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010011 NANO MALZEMELER VE UYGULAMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202030064 NÜKLEER MANYETİK REZONANS - I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010062 ORGANİK KİMYADA STEREOSEÇİCİ DÖNÜŞÜMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010047 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010049 ORGANİK STEREOKİMYA 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010041 ORGANOMETALİK KİMYA 8+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202010018 POLİFENOLİK BİLEŞİKLER 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8202030063 REAKTİF ARA ÜRÜNLER - I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010032 UYGULAMALI AYIRMA METOTLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8202010008 13C NMR SPEKTROSKOPİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010020 ASİMETRİK SENTEZ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010042 BİYOLOJİK SİSTEMLERDE İNORGANİK KİMYA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010012 FOTOKİMYA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010044 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010033 İYON KROMATOGRAFİSİ VE İYON DEĞİŞTİRİCİLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010055 KOMPOZİT MEMBRANLAR VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010013 MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010066 NÜKLEER MANYETİK REZONANS - II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010038 ORGANİK KİMYADA MOLEKÜLER DÜZENLENME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010035 ORGANİK KİMYADA YAPI TAYİNİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010048 ORGANİK SENTEZDE BOR VE SİLİSYUM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010050 PERİSİKLİK REAKSİYONLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010056 POLİMER KOMPOZİTLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010027 RAMAN SPEKTROSKOPİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010067 REAKTİF ARA ÜRÜNLER - II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010001 SENSÖRLER VE NANOKİMYA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8202010006 SİMETRİ VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8