FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8102070015 ANLAM ARAYIŞI VE DİN I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102040066 BATIDA YENİ DİNİ HAREKETLER I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102090009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102070031 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102080014 ÇAĞDAŞ DİN EĞİTİMİ KURAMLARI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102030007 ÇAĞDAŞ DİN FİLOZOFLARI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060023 ÇAĞDAŞ DİN SOSYOLOJİSİ METİNLERİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040079 DİN FENOMENOLOJİSİNE GİRİŞ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102060010 İSLAM DİN SOSYOLOJİSİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102020028 İSLAM FELSEFESİNDE FELSEFE DİN MÜNASEBETLERİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102020017 Karşılştırmalı Klasik Metin Tahlili I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060043 Modern Toplumlarda Dini Arayış ve Din-Dışı Yönelimler I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102070027 PSİKOLOJİDE ÖLÇEK GELİŞTİRME I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102030008 TARİH FELSEFESİ PROBLEMLERİ I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060015 TÜRKİYE'DE DİNİ CEMAAT TİPLERİ I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 0.00 16
8102080009 YABANCI ÜLKELERDE DİN EĞİTİMİ-I 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102040033 Yahudi ve Hıristiyan Hukuku Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8102070028 ANLAM ARAYIŞI VE DİN II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040067 BATIDA YENİ DİNİ HAREKETLER II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102090010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102070032 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102030005 Çağdaş Din Filozofları II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060024 Çağdaş Din Sosyolojisi Metinleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8102080027 DİN EĞİTİMİ LİTERATÜRÜ ANALİZLERİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102040080 DİN FENOMENOLOJİSİNE GİRİŞ II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8102040020 Dini Kurumlar Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102020029 İSLAM FELSEFESİNDE FELSEFE DİN MÜNASEBETLERİ II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102020018 Karşılaştırmalı Klasik Metin Tahlili II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060044 Modern Toplumlarda Dini Arayış ve Din-Dışı Yönelimler II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102070023 Psikolojide Ölçek Geliştirme II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102030011 Tarih Felsefesi Problemleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102060011 Türkiye'de Dini Cemaat Tipleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8102080010 Yabancı Ülkelerde Din Eğitimi-II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0
8102040034 Yahudi ve Hıristiyan Hukuku Tarihi II 3+0+0 Seçmeli 3.00 0